De natuur als spiegel

Bezoek

Deze tuin is een stille, maar open tuin. Een bezoek is mogelijk op afspraak.

Je kunt door de tuin lopen, staan en voelen. Het gaat dan om de eigen ervaring, die uniek is voor iedereen, gebaseerd op eigen kennis en visie op lichaam en natuur, geheel open, zonder enig concept. Tevens kan het bezoek bijdragen aan de bewustwording van de veelvormige relatie tussen onszelf en de natuur. Iedereen kan op deze manier in contact komen met de natuur.